VAŽNO!

Poštovani posjetitelji, obavještavamo vas da zbog unapređenja telefonskih linija nećemo moći zaprimati telefonske pozive do 30.4.2018.g.

Sve informacije možete dobiti na mob. 091 270 0370!

Hvala na razumijevanju!

Služba za javno zdravstvo

Prati i analizira zdravstveno-statističke pokazatelje za Županiju
Osnove prikupljanja zdravstveno-statističkih pokazatelja su praćenje sustava zdravstvene zaštite i praćenje zdravstvenog stanja stanovništva sa ciljem evaluacije i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite.
U tu svrhu se:
- prikupljaju i kontroliraju statistič- ki izvještajni obrasci iz primarne, polikliničko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite temeljem kojih se prati broj osoba u zdravstvenoj skrbi, posjeti i pregledi, razlozi posjeta, morbiditet, preventivni sistematski pregledi, bolničko liječenje i dr.
- prati mortalitet preko DEM-2 obrazaca koji sadrže potvrdu o smrti i izvješće uzroku smrti
- daju stručno metodološke upute zdravstvenim djelatnicima vezano za izvještajne obrasce

- provodi mjere zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja u cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, sprječavanja i ranog otkrivanja bolesti

- koordinira i sudjeluje u provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva i i Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice.