VAŽNO!

Poštovani posjetitelji, obavještavamo vas da zbog unapređenja telefonskih linija nećemo moći zaprimati telefonske pozive do 30.4.2018.g.

Sve informacije možete dobiti na mob. 091 270 0370!

Hvala na razumijevanju!

POPIS MIKROBIOLOŠKIH PRETRAGA:

1.BAKTERIOLOŠKE pretrage:
- IZOLACIJA I IDNETIFIKACIJA PATOGENIH BAKTERIJA IZ:
a) uzoraka stolice
b) uzoraka dišnog sustava
c) uzoraka spolno-mokraćnog sustava
d) uzoraka rana, punktata, krvi, likvora i drugih biopata


- ISPITIVANJE OSJETLJIVOSTI BAKTERIJSKIH IZOLATA NA
ANTIBIOTIKE DIFUZIJSKOM METODOM – ANTIBIOGRAM

- BAKTERIJSKA OBRADA UZORAKA RAZLIČITIH MATERIJALA
U CILJU NADZORA NAD BOLNIČKIM INFEKCIJAMA

- KONTROLA POSTUPAKA STERILIZACIJE PROVEDENOG
SUHIM STERILIZATOROM I AUTOKLAVOM

2. SEROLOŠKE pretrage:

AST-0
Latex RF
Waaler Rose
CRP ( C reakt. Protein )
Paul-Bunnel test
3. STOLICE:

- PRETRAGA STOLICE NA salmonele, šigele, jersinije, enteropatogene E. Coli,
kampilobakter.vibrio kolere, rota i adeno viruse,
ciste i jaja crijevnih helminita, kriptosporidije
Molimo na uputnici označiti željenu pretragu.

UZORAK STOLICE: potrebna su 2-3 ml uzorka tekuće stolice ili 1-2 g uzorka
čvrste stolice ( veličina lješnjaka ) u sterilnoj posudici
U slučaju kolere postupiti prema dogovoru sa HEO službom.

PERIANALNI OTISAK: predmetno stakalce s ljepljivom trakom- otisak uzeti
u jutro nakon ustajanja a prije pranja i kupanja,
ljepljivu traku odlijepiti sa stakalca, raširiti gluteuse i
nalijepiti traku preko perianalnih nabora uz blago pritiskanje.
Traku skinuti i nalijepiti ponovo na stakalce.

4. DIŠNI SUSTAV:

OBRISAK ŽDRIJEL, TONZILA, NOSA: dostaviti unutar dva sata od uzimanja
ili unutar 24 sata ako je uzeto na
transportnoj podlozi.( pohranjeno na
sobnoj temperaturi ).
SPUTUM: najpogodniji uzorak je jutarnji iskašljaj. Bolesnik treba orati zube četkicom
Bez zubne paste i isprati usta vodom, duboko se nakašljati i izbaciti iskašljaj
u sterilnu posudu – uzorak dostaviti u roku od 2 sata.
TUBERKULOZU NE RADIMO.

5. RANE, ulkusi, apscesi i dekubitusi:

Ranu, ulkus, apsces i dekubitus treba očistiti sterilnom fiziološkom otopinom, o okolnu
kožu sa 76%-tnim alkoholom. Kruste i nekrotično tkivo treba odstraniti.

Uzorak treba uzeti s odgovarajućeg mjesta – s ruba rane, uz stjenke apscesa.
Za dokaz uzročnika mogu se koristiti aspirati uz rub rane ili apscesa, komadići
tkiva ili stjenke apscesa – obrisak centra rane ima najmanju diagnostičku vrijednost.

Uzorke treba dostaviti odmah u laboratorij ili unutar 24h ako je uzeto na transportnoj
podlozi ( sobna temperatura )

Na uputnici navesti - vrstu uzorka, mjesto odakle je uzeto, koja se pretraga traži
( npr. Izolacija aerobnih ili anaerobnih bakterija, izolacija
kvasaca i plijeni, dokaz MRSA )

6. URIN ( MOKRAĆA )

- treba uzeti srednji mlaz prve jutarnje mokraće ili urin nakon 3-4 sata od zadnjeg
uriniranja
- prije uzimanja uzorka mokraće potrebno je oprati vanjsko spolovilo toplom vodom
i sapunom, ispustiti prvi mlaz mokraće u toalet i izmokriti oko 50ml u neprekinutom
mlazu u sterilnu posudicu. Čvrsto zatvoriti posudicu poklopcem ne dotičući ga prstima
s unutrašnje strane.
- dostaviti u laboratorij unutar dva sata
- postupak uzimanja mokraće za mikoplazmu i ureaplazmu isti je, osim što je
potrebno uzeti prvi mlaz prve jutarnje mokraće.

- OBRISAK CERVIKSA, VAGINE, URETRE I UZORAK EJAKULATA

- obriske iz spolnomokraćnog sustava kod žena uzima ginekolog a kod
muškaraca urolog.
- set za klamidije i mikoplazme uz predočenje uputnice podiže se u
mikrobiološkom laboratoiju.
- uzorak ejakulata dostaviti u sterilnoj posudici najkasnije dva sata od uzimanja
( važno, jer u ejakulatu tražimo upalne stanice! )

7. KRV

UZORAK KRVI ZA SEROLOŠKU PRETRAGU: uzeti do 10ml krvi na tašte
bez anzikoagulansa. Može se dostaviti i serum.

UZORAK KRVI ZA PARAZITOLOŠKU PRETRAGU:

- za izradu preparata krvnog razmaza kapnuti kap iz jagodice prsta na rub čistog
predmetnog stakalca, drugim stakalcem pod kutom od 45 stupnjeva razvući kap
krvi u jednom potezu. Osušiti na zraku i poslati u laboratorij.
- za izradu preparata guste kapi potrebno je na sredinu predmetnog stakalca kapnuti
2-3 kapi krvi i vrhom drugog stakalca spijiti kapi u krug promjera 1,0cm.
Osušiti na zraku i poslati u laboratorij.
UZORAK KRVI ZA HEMOKULTURU

- treba uzeti venepunkcijom u trenutku porasta temperature te odmah ucjepiti
u tekuće hranilište ( aerobi, anaerobi ) i dostaviti odmah u laboratorij. Ako to
nije moguće ostaviti na sobnoj temperaturi i prvom zgodom dostaviti u laboratorij.

UZORAK LIKVORA UZIMA SE U BOLNIČKOJ USTANOVI
- za bakteriološku pretragu uzima se 1ml likvora i odmah dostavlja u sterilnoj posudici

UZORAK PLEURALNE, PERITONEJSKE I ZGLOBNE TEKUĆINE
- najmanje 1ml uzorka u sterilnoj epruveti odmah poslati u laboratorij

UZORAK ASPIRATA BRONHA
- treba poslati što veću količinu uzorka uz što manji sadržaj anestetika te što prije
Dostaviti u laboratorij

BRIS SPOJNICE OKA
- za svako oko koristiti poseban bris i dostaviti u laboratorij unutar dva sata ili 24h
ako je uzeto na transportnoj podlozi
- set za klamidiju se uzima uz predočenje uputnice u mikrobiološkom laboratoriju