VAŽNO!

Poštovani posjetitelji, obavještavamo vas da zbog unapređenja telefonskih linija nećemo moći zaprimati telefonske pozive do 30.4.2018.g.

Sve informacije možete dobiti na mob. 091 270 0370!

Hvala na razumijevanju!

Služba za preventivnu zdravstvenu zaštitu školske djece, mladeži i studenata započela je sa radom u studenom 1998. godine, tako da od tada brinemo o zdravlju osnovnoškolaca i srednjoškolaca Vukovarsko –srijemske županije kao i o zdravlju studenata koji polaze Dislocirani studij osječkog Sveučilišta J.J. Strossmayera u Vukovaru i Vinkovcima.

Po jedan naš tim je smješten u Vukovaru i Županji a tri tima rade u Vinkovcima. Specifikum našeg rada je veliki broj osnovnih i područnih škola koje se nalaze u manjim mjestima, a samo trećina učenika polazi škole u pet najvećih gradova naše Županije tako da se naš svakodnevni posao sastoji od terenskog rada.
Program preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite za djecu, mladež i studente obuhvaća u našem radu uglavnom ove aktivnosti: sistematske preglede učenika, screeninge, namjenske preglede, cijepljenje i docjepljivanje protiv zaraznih bolesti.

Sistematski pregled

Svrha sistematskog pregleda je praćenje rasta i razvoja djece, prevencija i uočavanje raznih bolesti. Kod djece koja već imaju nekakvu otkrivenu bolest pratimo razvoj i liječenje bolesti, te ukoliko je potrebno ispričnicom oslobađamo dijete od neprimjerenih napora na satovima tjelesnog odgoja. Posebnu pažnju posvećujemo ranom uočavanju češćih bolesti i poremećaja koji su možda do sada ostali nezapaženi, te upućujemo djecu na daljnje specijalističke preglede. U sklopu pregleda radimo procjenu visine i tjelesne uhranjenosti prema tablicama sa prosjecima za spol i dob djeteta, provjeravamo vid i razlikovanje boja, mjerimo tlak, pregledavamo stanje usne šupljine i zubi, srca i pluća, štitne žlijezde, lokomotornog sustava i držanje, spolne organe i opće stanje djeteta.. Sistematske preglede radimo u 5.razredu i u 8.razradu osnovne škole te u 1. razredu srednje škole. Pri pregledu u 5. razredu pratimo ulazak djeteta u pubertet i razvijanje sekundarnih spolnih obilježja i trudimo se na vrijeme uočiti moguće poremećaje. Pri sistematskom pregledu u 8. razredu posebnu pažnju posvećujemo profesionalnoj orijentaciji djece. Ukoliko postoje nekakva zdravstvena stanja ili bolesti koja bi mogla onemogućiti nastavak školovanja u određenom smjeru, obavljamo savjetovanja ili upućujemo dijete na daljnju obradu na medicinu rada.

Screening

Screening je kraći pregled kojim tragamo za određenom bolesti u populaciji. Budući da su poremećaji vida i loše tjelesno držanje vrlo česti u školskoj dobi, između redovnih sistematskih pregleda tragamo i za takvim bolestima. Tako da u 3. razredu provjeravamo oštrinu vida kao i razlikovanje boja dok u 6. razredu provjeravamo pravilno držanje.

Namjenski pregledi

Najopširniji dio našeg posla su pregledi djece prije upisa u prvi razred osnovne škole. Uz uobičajeni sistematski pregled obavljamo i kraći razgovor sa djetetom prilikom kojeg procjenjujemo psihičku spremnost djeteta za proces školovanja. Ukoliko posumnjamo na psihičku ili fizičku nezrelost djeteta u dogovoru sa djelatnicima škole predlažemo odgodu procesa školovanja za jednu godinu, opservaciju djeteta u školi ili dijete upućujemo na posebne oblike školovanja. Tijekom cijele školske godine povremeno i u dogovoru sa školom obavljamo i namjenske preglede učenika sa teškćama u razvoju ili problemima učenja u svrhu kategorizacije po prilagođenom programu školovanja. Prema potrebi vršimo i druge vrste namjenskih pregleda kao što su pregledi pred školska natjecanja, za upis na fakultet, smještaj u učenički ili studentski dom itd.

Cijepljenja

„Najozloglašeniji” dio našeg posla su naravno cijepljenja koja obavljamo prema važećem kalendaru cijepljenja. Najčešće se djeca, zbog velikog broja i raširenosti škola cijepe u školi, u svom razredu. Iznimka su prvaci jer se cijepljenje prije polaska u školu uglavnom obavlja prilikom pregleda pred upis u prvi razred, tako da se prvaci cijepe uz prisutnost roditelja. Djeca viših razreda cijepe se bez prisutnosti roditelja u školi uz napomenu da bi roditelji uvijek trebali poslati po djetetu pismene podatke o nedavno preboljeloj ili kroničnoj bolesti djeteta. Roditelji , naravno, mogu i doći u školu i biti prisutni prilikom cijepljenja svoga djeteta ako smatraju da je to potrebno.

Ostali dio naših radnih zadataka odnosi se na savjetovališni rad sa djecom, roditeljima i profesorima koji se provodi kontinuirano kroz sav posao i kroz naše polivalentno Savjetovalište za mladež, učenike i studente. Svih ovih godina posebnu pažnju poklanjamo promicanju zdravlja i zdravih navika kod djece, podizanju razine znanja o zdravlju i bolestima i aktivnoj brizi mladih o svom zdravlju. U zdravstveni odgoj smo uključeni svi i provodimo ga kroz sve radne zadatke. Uz to se bavimo prevencijom ovisnosti, surađujemo sa ostalim ambulantama u čijoj su skrbi naši učenici i nastojimo našoj djeci, njihovim roditeljima i profesorima biti pri ruci za informacije uvijek kad nas zatrebaju.