Natječaj za radno mjesto diplomirani pravnik

09 Studeni 2017

Na temelju članka 23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto

 1. Rukovoditelj Službe za zajedničke poslove - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • VSS, diplomirani pravnik/mag. iur.
 • tri godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu

Prijave na natječaj treba poslati na adresu: Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, 32100 Vinkovci, Zvonarska 57, u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno s naznakom „Prijava na natječaj--------- „ navesti naziv radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, a na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu treba priložiti životopis, presliku diplome, domovnice, potvrdu o radnom stažu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od dana objave natječaja, potvrdu o nekažnjavanju.

Probni rad iznosi 3 (tri) mjeseca.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te potvrdu da su nezaposleni.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Ako kandidat ne pristupi po pozivu, smatrat će se da je povukao prijavu.

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije zadržava pravo, do donošenja odluke o izboru, poništiti ovaj natječaj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije.

Pročitano 132 puta

Sajam zdravlja

20 sajam zdravlja 2016

Kontaktirajte nas

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

 • Zavod Vinkovci: 032 370 428
 • Ispostava Vukovar: 032 413 179
 • Ispostava Županja: 032 833 834
 • Sanitarne iskaznice Vinkovci: 032 373 947
 • Higijenski minimum Vinkovci: 032 370 902
 • Školska medicina Vinkovci: 032 370 901
 • Nacionalni programi: 0800 9999 02

Uvodna riječ

Poštovani posjetitelji,
dobro došli na stranice Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije.

Nadamo se kako će Vam ove stranice približiti djelatnosti i usluge naše ustanove i pomoći Vam u pronalaženju informacija i savjeta korisnih za očuvanje i unaprjeđenje Vašega zdravlja.

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije je zdravstvena ustanova nastala podjelom bivšeg Medicinskog centra na tri zdravstvene ustanove, Bolnicu, Dom zdravlja i Zavod za javno zdravstvo. Zavod je započeo sa radom u siječnju 1997. godine i od tada provodi svoju javnozdravstvenu djelatnost na području cijele Županije.

Pročitaj više...