RASPORED CIJEPLJENJA U  VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI - MJESEC STUDENI
Red. Br. Lokacija Raspored cijepljenja po danima  Raspored cijepljenja po satima Napomena
1. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 02.11.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
2. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 04.11.2022. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
3. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 07.11.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
4. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 09.11.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
5. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 11.11.2022. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
6. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 14.11.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
7. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 16.11.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
8. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 21.11.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
9. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 23.11.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
10. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 25.11.2022. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
11. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 28.11.2022. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
12. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 30.11.2022. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
         
VAŽNO: CIJEPLJENJE SE PROVODI I U SVIM ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE U DOGOVORU SA SVOJIM LIJEČNICIMA