RASPORED CIJEPLJENJA U  VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI - MJESEC OŽUJAK
Red. Br. Lokacija Raspored cijepljenja po danima  Raspored cijepljenja po satima Napomena
1. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 01.03.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
2. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 03.03.2023. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
3. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 06.03.2023. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
4. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 08.03.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
5. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 10.03.2023. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
6. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 13.03.2023. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
7. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 15.03.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
8. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 17.03.2023. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
9. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 20.03.2023. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
10. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 22.03.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
11. EPIDEMIOLOGIJA ŽUPANJA, FRANJE RAČKOGA 32 24.03.2023. 10-12 PFIZER, MODERNA, J&J
12. EPIDEMIOLOGIJA VUKOVAR, JAKOVA GOTOVCA 5 27.03.2023. 12:30-14:30 PFIZER, MODERNA, J&J
13. EPIDEMIOLOGIJA VINKOVCI, ZVONARSKA 57E 29.03.2023. 9-11 PFIZER, MODERNA, J&J
VAŽNO: CIJEPLJENJE SE PROVODI I U SVIM ORDINACIJAMA OBITELJSKE MEDICINE U DOGOVORU SA SVOJIM LIJEČNICIMA