POSTUPAK TESTIRANJA NA PCR

Obavezno je naručivanje, koje se vrši svakim radnim danom u vremenu od 11:00 – 14:00 sati na brojeve: 032/ 349-251 i 091 270 0360

Prilikom naručivanja potrebno je dostaviti slijedeće podatke:

 • Ime i Prezime
 • Adresa prebivališta
 • Datum rođenja
 • OIB
 • MBO (ako je osoba osigurana u RH)
 • mail adresu
 • Broj telefona

Nakon dobivenog termina za uzimanje uzorka potrebno je izvršiti uplatu, putem Internet bankarstva ili uplatnicom, sa slijedećim podacima:

 • Primatelj: ZZJZ VSŽ Vinkovci
 • IBAN primatelja: HR6723400091100200668
 • Model: 00
 • Poziv na broj primatelja: 92026134753
 • Opis plaćanja: PCR TEST NA SARS-CoV-2 i navesti Ime i Prezime osobe koja dolazi na testiranje
 • Iznos: 850,00 kn

Potvrdu o provedenom plaćanju potrebno je predati prilikom dolaska na testiranje.

Ne postoji mogućnost uplate iznosa u gotovini prilikom testiranja.

Po obavljenom testiranju i izdavanju nalaza ispostavlja se račun za učinjenu uslugu.

Mjesto testiranja:

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

Zvonarska 57, Vinkovci (Ulaz preko puta autobusne stanice).

 

POSTUPAK TESTIRANJA – BRZI TEST

VINKOVCI:

Obavezno je naručivanje, koje se vrši svakim radnim danom u vremenu od 11:00 – 14:00 sati na brojeve: 032/ 349-251 i 091 270 0360

VUKOVAR:

Obavezno je naručivanje, koje se vrši svakim radnim danom u vremenu od 07:00 – 09:00 sati na brojeve: 032/ 500-561

Prilikom naručivanja potrebno je dostaviti slijedeće podatke:

 • Ime i Prezime
 • Adresa prebivališta
 • Datum rođenja
 • OIB
 • MBO (ako je osoba osigurana u RH)
 • mail adresu
 • Broj telefona

Nakon dobivenog termina za uzimanje uzorka potrebno je izvršiti uplatu, putem Internet bankarstva ili uplatnicom, sa slijedećim podacima:

 • Primatelj: ZZJZ VSŽ Vinkovci
 • IBAN primatelja: HR6723400091100200668
 • Model: 00
 • Poziv na broj primatelja: 92026134753
 • Opis plaćanja: BRZI TEST NA SARS-CoV-2 i navesti Ime i Prezime osobe koja dolazi na testiranje
 • Iznos: 110,00 kn

Potvrdu o provedenom plaćanju potrebno je predati prilikom dolaska na testiranje.

Ne postoji mogućnost uplate iznosa u gotovini prilikom testiranja.

Po obavljenom testiranju i izdavanju nalaza ispostavlja se račun za učinjenu uslugu.

Mjesto testiranja:

VINKOVCI:

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

Zvonarska 57, Vinkovci (Ulaz preko puta autobusne stanice).

VUKOVAR:

Metalni sivi kontejner uz malu portu vukovarske bolnice, ulaz iz Gundulićeve ulice.