Dolaskom hladnijeg doba godine jesen-zima- rano proljeće povećava se broj akutnih respiratornih infekcija (AIR) u koje spada i gripa ili influenca.

U odnosu na razne vrste prehlada, gripa je specifična i posebna prema svojim karakteristikama i komplikacijama koje se mogu javiti  uz gripu.

O gripi

Gripa ili influenca je akutna respiratorna bolest prouzrokovana virusima influence. Bolest se vrlo lako prenosi kašljanjem, kihanjem, govorom  (kapljicama iz dišnih organa), ili direktnim/indirektnim kontaktom (ruke kontaminirane sekretom iz dišnih organa). Prati ju vrućica, jaka malaksalost, glavobolja, drhtavica, suhi kašalj. Javlja se sezonski, svake godine, u vidu manjih ili većih epidemija. Kod nas se gripa najčešće javlja krajem prosinca i traje 3-4 mjeseca, pa često znamo reći da je sezona  gripe  od Božića do Uskrsa.

Iz povijesti

Španjolska gripa

Od davnina je poznata po epidemijskom i pandemijskom pojavljivanju. Epidemije varijabilnog opsega i težine javljaju se svake zime, a u prošlosti je opisano i više pandemija koje su zahvatile veći dio zemaljske kugle.  Najbolje proučene i u povijesti najpoznatije pandemije su: pariška gripa (1890), španjolska gripa (1918), azijska (1957), te hongkonška gripa (1968).  Zajednička karakteristika  ovih pandemija je bila veliki broj oboljelih, težina bolesti i komplikacija, te veliki broj smrtnih slučajeva. Na primjer, od španjolske gripe 1918. – 1920. godine je umrlo više ljudi  nego što je   poginulo u Prvom svjetskom ratu (prema pisanim podacima i procjenama  sigurno 50 milijuna ljudi, a možda i više)! U današnje doba, najbliža nam je pandemija  tzv. „svinjska gripa“ iz 2009. godine.

O virusima  influence

Virus gripe

Gripu kod ljudi mogu uzrokovati tri različita tipa virusa: A B i C. Radi se o složenim  virusima koji su skloni antigenskim  promjenama ili mutacijama. Te su antigenske promjene osobito karakteristične za virus influence A kod kojeg se stalno javljaju novi podtipovi (sojevi) koji su odgovorni  za pojavu velikih epidemija i  pandemija. Nešto manje promjene  se događaju kod virusa B, a virus C je stabilan i izaziva blagu, nekarakterističnu bolest. Tijekom epidemijske sezone istovremeno  cirkulira  više tipova i sojeva virusa među kojima jedan bude dominantan.

Klinička slika i usporedba s prehladom:

Ljudi  često i za običnu prehladu znaju  reći „imam gripu“ pa je bitno razlikovati gripu od  prehlade:

SIMPTOMI

GRIPA

PREHLADA

Uzročnik

virus gripe A, B, C

nekoliko stotina virusa

Inkubacija

1-3 dana

1-3 dana

Početak bolesti

vrlo naglo, iz punog zdravlja

postepeno

Trajanje bolesti

7-10 dana ili duže

3-5 dana

Vrućica

visoka temperatura (38°C do 40°C) u trajanju 3-4 dana

rijetko

Glavobolja

nagli početak, intenzivna bol

blaga

Bol u mišićima

jaka bol

blaga

Drhtavica

uobičajena

nije uobičajena

Umor, slabost

izražen umor koji može potrajati 2-3 tjedna

blagi

Iscrpljenost

često prisutan simptom

nikad

Kašalj

suhi kašalj

produktivni kašalj

Kihanje

ponekad

uobičajen simptom

Začepljen nos

ponekad

česti simptom, spontano prolazi unutar tjedan dana

Bolno grlo

ponekad

uobičajeno

Izostanak s posla i iz škole

često

rijetko

Komplikacije

bronhitis, upala pluća, upala srednjeg uha, pogoršanje postojeće kronične bolesti, teže komplikacije mogu dovesti do smrtnog ishoda

upala sinusa, upala srednjeg uha

 

Liječenje

Liječenje gripe   je simptomatsko, a sastoji se od mirovanja, nadoknade tekućine, vitaminsko-kalorične prehrane,  te uzimanja lijekova protiv povišene temperature, kašlja, bolova.

Mjere zaštite od gripe:

  1. Cijepljene
  2. Opće mjere

Cijepljenje

Najbolja zaštita od gripe je pravovremeno cijepljenje!

  • Provodi se svake sezone u jesen, prije pojave gripe
  • Cjepivo daje individualnu zaštitu
  • Cjepivo je preporučeno i besplatno za rizične skupine i osobe starije od 65 godina

Opće mjere

Ovdje su nabrojane neke:

  • Češće provjetravanje prostorija
  • Izbjegavanje skupova ljudi u vrijeme epidemije
  • Kućna izolacija oboljelih i smanjenje kontakata
  • Redovito pranje ruku vodom i sapunom posebno nakon kašljanja, kihanja, brisanja nosa