Poštovani posjetitelji, dobro došli na naše stranice!

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije je zdravstvena ustanova organizirana za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području naše Županije. Uvažavajući temeljna načela populacijskog pristupa i podjednake dostupnosti zdravstvene zaštite cjelokupnom stanovništvu, rad Zavoda je organiziran u Vinkovcima, Vukovaru i Županji. Razvoj Zavoda je prvenstveno usmjeren na jačanje stručnih kapaciteta kroz dovoljan broj visokoeduciranih i kompetentnih javnozdravstvenih stručnjaka, a potom i kroz odgovarajuću opremu i prostor za rad. Cilj je stvaranje preduvijeta i povećanje kapaciteta za sveobuhvatnu provedbu javnozdravstvenih usluga te jačanje sektora javnog zdravstva koje je usmjereno ka zdravlju, njegovom unaprijeđenju i očuvanju te prevenciji bolesti.

Dvije su glavne značajke javnog zdravstva, prva je bavljenje preventivnom zdravstvenom zaštitom, a ne liječenjem, a druga je bavljenje zdravstvenim problemima na razini zajednice, a ne samo pojedinca. Takve značajke zdravstvene zaštite sadržane su u javnozdravstvenim djelatnostima koje provodi naš Zavod, a koje obuhvaćaju epidemiologiju zaraznih i kroničnih masovnih bolesti, mikrobiologiju, školsku medicinu, prevenciju ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja, javno zdravstvo sa zdravstvenim prosviječivanjem i promicanjem zdravlja.

Zdravlje je jedna od osnovnih ljudskih potreba, preduvijet je blagostanja i kvalitete života,  predstavlja dobro od javnog, a ne samo osobnog značaja i kao takvo ono nije samo briga pojedinca nego i cijeloga društva. Takve odrednice zdravlja sadržane su u temeljnoj definiciji javnog zdravstva prema kojoj je Javno zdravstvo znanost i umijeće sprječavanja bolesti, produženja života i unaprijeđenja zdravlja.
Nadamo se kako će Vam ove stranice približiti djelatnosti i zdravstvene usluge Zavoda za javno zdravstvo i pomoći Vam u razumijevanju pojma i sadržaja javnog zdravstva te u pronalaženju informacija i savjeta korisnih za Vaše zdravlje, za njegovo očuvanje i unaprijeđenje.

Ravnateljica: Kata Krešić, dr.med.spec.epidemiolog