Javno Zdravstvo

Služba za javno zdravstvo

Prati i analizira zdravstveno-statističke pokazatelje za Županiju

Osnove prikupljanja zdravstveno-statističkih pokazatelja su praćenje sustava zdravstvene zaštite i praćenje zdravstvenog stanja stanovništva sa ciljem evaluacije i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite.

U tu svrhu se:

  • prikupljaju i kontroliraju statistič- ki izvještajni obrasci iz primarne, polikliničko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite temeljem kojih se prati broj osoba u zdravstvenoj skrbi, posjeti i pregledi, razlozi posjeta, morbiditet, preventivni sistematski pregledi, bolničko liječenje i dr.
  • prati mortalitet preko DEM-2 obrazaca koji sadrže potvrdu o smrti i izvješće uzroku smrti
  • daju stručno metodološke upute zdravstvenim djelatnicima vezano za izvještajne obrasce
  • provodi mjere zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja u cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, sprječavanja i ranog otkrivanja bolesti
  • koordinira i sudjeluje u provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva i i Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice.