Služba za epidemiologiju

Rad Službe za epidemiologiju obuhvaća slijedeće poslove:

- nadzor nad zaraznim te masovnim nezaraznim bolestima,

- planiranje, predlaganje te provođenje mjera za sprječavanje, rano otkrivanje te suzbijanje zaraznih bolesti,

- kontinuirano praćenje i analiziranje epidemiološke situacije na području Županije,

- kontinuirano praćenje pojavnosti epidemija te poduzimanje mjera za sprječavanje širenja zaraznih bolesti (epidemiološki izvid u kući oboljelog ili kolektivu, imunoprofilaksa, seroprofilaksa, kemoprofilaksa i dr.),

- prikupljanje podataka o kretanju zaraznih bolesti, obrada epidemija te izrada tjednih, mjesečnih i godišnjih izvješća na temelju obrađenih podataka,

- nadzor nad kliconošama i vođenje registra kliconoša (tuberkuloza, hepatitis B),

- provođenje ciljanih pregleda nad osobama pod zdravstvenim nadzorom („sanitarne iskaznice“) te provođenje zdravstvenog nadzora nad ostalim osobama prema epidemiološkim indikacijama,

- provođenje zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica u cilju suzbijanja i sprječavanja zaraznih bolesti („tečaj higijenskog minimuma“),

- prihvat, čuvanje i distribucija cjepiva cjepiteljima te obavljanje nadzora nad potrošnjom cjepiva,

- stručni nadzor, pomoć pri provođenju obveznog cijepljenja te izrada izvješća o izvršenom cijepljenju prema Programu,

- rad antirabične ambulante (pregledi ugriženih osoba, antirabična zaštita, izrada mjesečnih i godišnjih izvješća o radu ambulante),

- provođenje cijepljenja izvan Programa obveznih cijepljenja (hepatitis A, hepatitis B, krpeljni meningoencefalitis, pneumokokne bolesti, trbušni tifus, meningokokna bolest itd),

- organiziranje sezonskog cijepljenja protiv gripe te izrada izvješća o provedbi istog,

- nadziranje te provedba mjera preventivne i protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

Rad Službe za epidemiologiju ZZJZ Vukovarsko-srijemske županije organiziran je u Vinkovcima te u dvije ispostave Zavoda (Županja, Vukovar).

Telefoni pripravnih epidemiologa: 091/370-4290; 091/270-0366