Zakoni:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br.100/18 i 125/19 - Uredba)
 2. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (Narodne novine br.118/18)
 3. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br.80/13, 137/13 i 98/19)
 4. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br.79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18)
 5. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (Narodne novine br. 171/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13, 39/19)
 6. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (Narodne novine br. 87/09)
 7. Zakon o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine br. 169/04 i 37/08)
 8. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 56/13., 64/15., 104/17. i 115/18.)
 9. Zakon o hrani ( Narodne novine br. 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18)

 

Pravilnici:

 1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine br. 61/11, 128/12, 124/15, 8/16, 77/18 i 100/18)
 2. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (Narodne novine br. 116/18)
 3. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (Narodne novine br. 116/18)
 4. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Narodne novine br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/2017)
 5. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (Narodne novine br. 124/13)
 6. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (Narodne novine br. 2/11, 14/13 i 126/14 i 135/15)
 7. Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (Narodne novine, br. 114/13, 157/13 i 30/14 i 129/15)
 8. Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 60/14)
 9. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (Narodne novine br. 3/2020)
 10. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 125/13, 141/13 i 128/15)
 11. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje moraju podvrgnuti toj obvezi (Narodne novine br. 103/13)
 12. Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (Narodne novine br. 137/09)
 13. Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine br. 35/07 i 76/12).

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave