Zlouporaba droga i ovisnost o drogama predstavlja jedan od ozbiljnijih javno-zdravstvenih kao i društvenih problema današnjice. Sve više mladih osoba dolazi u kontakt sa sredstvima ovisnosti koja su raznolika i nažalost široko dostupna.
Štetnost uporabe droga očituje se u promjenjenom ponašanju konzumenta, promijenjenom stilu života ili razini funkcioniranja osobe koja koristi određenu vrstu droge. Osim utjecaja na samog konzumenta, uporaba droge utječe i na obitelj u smislu poremećenih odnosa u obitelji, kao i na društvo u cijelosti jer je uporaba i ovisnost o drogama obično povezana sa smanjenom radnom produktivnošću , povećanom stopom krininala kao i povećanim rizikom od prijenosa određenih zaraznih bolesti.
Obzirom da je na našem tržištu dostupan širok dijapazon različitih psihoaktivnih supstanci, simptomi uporabe i moguće posljedice variraju .

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti počeo je sa svojim radom u siječnju 2000. godine i od tada radimo na upoznavanju javnosti sa vrstama i štetnim posljedica djelovanja droga. Osim preventivnih aktivnosti brinemo i o registriranim ovisnicima, pacijentima Centra.
Rad u Centru uključuje multidisciplinarni pristup. Tim djelatnika Centra sastoji se od liječnika, liječnika psihijatra, defektologa, psihologa, socijalnog radnika i medicinske sestre.
Potrebno je napomenuti da za dolazak u Centar nije potrebna uputnica već samo zdravstvena iskaznica a testiranja urina na droge su besplatna. Također ne naplaćujemo ni administrativne pristojbe.

Prevencija ovisnosti

Prevencija ovisnosti čini bitan dio našeg posla. Sustavno radimo na informiranju javnosti o vrstama i štetnosti uporaba raznih vrsta psihoaktivnih supstanci. Savjetovanja mogu biti individualna ili u obliku predavana i javnih tribina prilikom kojih su korisne informacije dostupne većem broju ljudi.
Najčešće se u Centar javljaju zabrinuti roditelji koji su primijetili neuobičajeno ponašanje svoje djece i posumnjali na uporabu droga. Uz osnovne informacije o vrstama i djelovanju droga, naši djelatnici obavljaju i savjetovanja kako postupiti u određenim situacijama i kako razgovarati sa svojim djetetom o problemu uporabe droga.
U većem broju slučajeva roditelji dođu sa svojim djetetom tako da se uz savjetovanje mogu učiniti i testovi urina na prisutnost raznih vrsta droga.

U sklopu prevencije ovisnosti radimo i :

- savjetovanja s djecom i mladima iz rizičnih skupina ponašanja, provodimo mjere rane detekcije ovisnosti
- savjetovanja s djecom i mladima upućenima od strane škola, roditelja, Centara za socijalnu skrb i pravosuđa
- savjetovališni rad s djelatnicima školskih ustanova, gdje sudjelujemo u provedbi školskih preventivnih programa

- surađujemo i sa medijima u borbi protiv ovisnosti, sudjelujemo u edukativnim informativnim emisijama, izrađujemo promotivne materijale
- svake godine na prigodan način na različitim lokacijama unutar naše Županije obilježavamo i međunarodni dan borbe protiv ovisnosti kao i mjesec borbe protiv ovisnosti (predavanja, javne tribine, podjela letaka i sl.).

Redovno sudjelujemo i na Sajmu zdravlja koji se održava u travnju svake godine. Štand Centra za prevenciju ovisnosti je obično dobro posjećen, gdje zainteresiranima dijelimo letke sa informacijama o štetnosti droga i roditelje savjetujemo kako postupiti u slučaju sumnje na korištenje opojnih sredstava.

Unazad 2 godine, na području Vukovarsko – srijemske županije pod okriljem Županijskog povjerenstva za borbu protiv ovisnosti provodi se medijska kampanja primarne prevencije ovisnosti pod nazivom „Razgovarajmo s djecom, protiv droge zajedno“. Kampanja je nastala u okviru CARDS projekta, u suradnji s Vladinim uredom za droge.

Liječenje ovisnika o drogama

Osim prevencije ovisnosti velik dio našeg posla uključuje i rad s ovisnicima što uključuje:

- rad s konzumentima droga i ovisnicima, kontrolu apstinencije, propisivanje i nadzor nad provedbom specifične medikamentozne terapije
- savjetovališni rad s obiteljima konzumenata i ovisnika
- testiranja na droge rizičnih skupina ili pojedinaca s rizičnim ponašanjem, testiranje prije i za vrijeme tretmana, testiranje prema indikacijama
- prevenciju zaraznih bolesti prenosivih putem krvi, upoznavanje ovisnika sa značajkama i putevima prijenosa bolesti te mjerama prevencije
- praćenje aktivnosti i rada prema usuglašenom načinu registracije, vođenje evidencije o ovisnicima i konzumentima, dostava podataka za registar odoba liječenih zbog zlouporabe droga, izradu različitih izvješća i praćenje epidemiološke situacije problema ovisnosti o opojnim drogama

Najveći broj ovisnika koji su zatražili pomoć Centra su ovisnici o opijatima.
Pacijenti najčešće dolaze dobrovoljno, ponekad na nagovor obitelji, jedan dio je upućen od liječnika obiteljske medicine, a manji dio od sudskih tijela.
Prilikom dolaska u Centar pacijenti ispunjavaju Pompidou upitnik, obavljaju potrebna testiranja urina na droge i sa liječnikom se dogovaraju o ciljevima liječenja od ovisnosti..
Pacijenti ovisni o opijatima mogu koristiti i nekoliko vrsta nadomjesne terapije po pravilima Centra i propisanim protokolima.
Za pacijente centra dostupna su i besplatna testiranja kapilarne krvi na markere Hepatitisa B i C, Sifilis i HIV.

Video - " Protiv droge zajedno " Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vukovarsko - srijemske županije