Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja

Službe za prevenciju ovisnosti u županijskim Zavodima za javno zdravstvo preustrojene su u Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti te od tada Služba u Vukovarsko-srijemskoj županiji nosi naziv Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja. Navedena promjena dovela je do povećanja opsega poslova, ali i potrebe proširenje kapaciteta djelatnosti kroz novo zapošljavanje i kompletiranje tima Službe u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja provodi niz aktivnosti s ciljem primarne, sekundarne i tercijarne prevencije svih oblika ovisnosti te niz mjera usmjerenih na zaštitu i očuvanje mentalnog zdravlja.

Služba pruža usluge izvanbolničkog liječenja ovisnosti što uključuje:

  • rad s opijatskim ovisnicima i konzumentima psihoaktivnih tvari, kontrolu apstinencije, propisivanje i nadzor nad provedbom specifične medikamentozne terapije,
  • savjetovališni rad s korisnicima i obiteljima, testiranja urina na prisutnost nedozvoljenih psihoaktivnih tvari u organizmu prema indikacijama,
  • prevenciju zaraznih bolesti prenosivih putem krvi, upoznavanje sa značajkama i putevima prijenosa bolesti te mjerama prevencije,
  • praćenje aktivnosti i rad prema usuglašenom načinu registracije i evidencije o ovisnicima i konzumentima te dostavljanje podataka za registar osoba liječenih zbog zlouporabe droga, uz izrade različitih izvješća i praćenja epidemiološke situacije problema ovisnosti o opojnim drogama.

Služba također provodi savjetodavne i preventivne mjere s ciljem očuvanja mentalnog zdravlja opće populacije kroz niz aktivnosti koje uključuju promociju zdravlja, prevenciju, rano otkrivanje i što učinkovitije liječenje mentalnih poremećaja, zagovaranje i educiranje o zdravim stilovima života, učenje prihvatljivim modelima ponašanja uz razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina djece i mladih.

Stručni tim Službe u svakodnevnom radu neposredno surađuje s liječnicima primarne zdravstvene zaštite, školske medicine, osnovnim i srednjim školama na području županije, centrima za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije, općinskim državnim odvjetništvima, represivnim sustavom, nevladinim organizacijama te Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Vukovaru pružajući usluge psihološkog savjetovanja i tretmana.