POPIS MIKROBIOLOŠKIH PRETRAGA:

1.BAKTERIOLOŠKE pretrage:
- IZOLACIJA I IDNETIFIKACIJA PATOGENIH BAKTERIJA IZ:
a) uzoraka stolice
b) uzoraka dišnog sustava
c) uzoraka spolno-mokraćnog sustava
d) uzoraka rana, punktata, krvi, likvora i drugih biopata


- ISPITIVANJE OSJETLJIVOSTI BAKTERIJSKIH IZOLATA NA
ANTIBIOTIKE DIFUZIJSKOM METODOM – ANTIBIOGRAM

- BAKTERIJSKA OBRADA UZORAKA RAZLIČITIH MATERIJALA
U CILJU NADZORA NAD BOLNIČKIM INFEKCIJAMA

- KONTROLA POSTUPAKA STERILIZACIJE PROVEDENOG
SUHIM STERILIZATOROM I AUTOKLAVOM

2. SEROLOŠKE pretrage:

AST-0
Latex RF
Waaler Rose
CRP ( C reakt. Protein )
Paul-Bunnel test
3. STOLICE:

- PRETRAGA STOLICE NA salmonele, šigele, jersinije, enteropatogene E. Coli,
kampilobakter.vibrio kolere, rota i adeno viruse,
ciste i jaja crijevnih helminita, kriptosporidije
Molimo na uputnici označiti željenu pretragu.

UZORAK STOLICE: potrebna su 2-3 ml uzorka tekuće stolice ili 1-2 g uzorka
čvrste stolice ( veličina lješnjaka ) u sterilnoj posudici
U slučaju kolere postupiti prema dogovoru sa HEO službom.

PERIANALNI OTISAK: predmetno stakalce s ljepljivom trakom- otisak uzeti
u jutro nakon ustajanja a prije pranja i kupanja,
ljepljivu traku odlijepiti sa stakalca, raširiti gluteuse i
nalijepiti traku preko perianalnih nabora uz blago pritiskanje.
Traku skinuti i nalijepiti ponovo na stakalce.

4. DIŠNI SUSTAV:

OBRISAK ŽDRIJEL, TONZILA, NOSA: dostaviti unutar dva sata od uzimanja
ili unutar 24 sata ako je uzeto na
transportnoj podlozi.( pohranjeno na
sobnoj temperaturi ).
SPUTUM: najpogodniji uzorak je jutarnji iskašljaj. Bolesnik treba orati zube četkicom
Bez zubne paste i isprati usta vodom, duboko se nakašljati i izbaciti iskašljaj
u sterilnu posudu – uzorak dostaviti u roku od 2 sata.
TUBERKULOZU NE RADIMO.

5. RANE, ulkusi, apscesi i dekubitusi:

Ranu, ulkus, apsces i dekubitus treba očistiti sterilnom fiziološkom otopinom, o okolnu
kožu sa 76%-tnim alkoholom. Kruste i nekrotično tkivo treba odstraniti.

Uzorak treba uzeti s odgovarajućeg mjesta – s ruba rane, uz stjenke apscesa.
Za dokaz uzročnika mogu se koristiti aspirati uz rub rane ili apscesa, komadići
tkiva ili stjenke apscesa – obrisak centra rane ima najmanju diagnostičku vrijednost.

Uzorke treba dostaviti odmah u laboratorij ili unutar 24h ako je uzeto na transportnoj
podlozi ( sobna temperatura )

Na uputnici navesti - vrstu uzorka, mjesto odakle je uzeto, koja se pretraga traži
( npr. Izolacija aerobnih ili anaerobnih bakterija, izolacija
kvasaca i plijeni, dokaz MRSA )

6. URIN ( MOKRAĆA )

- treba uzeti srednji mlaz prve jutarnje mokraće ili urin nakon 3-4 sata od zadnjeg
uriniranja
- prije uzimanja uzorka mokraće potrebno je oprati vanjsko spolovilo toplom vodom
i sapunom, ispustiti prvi mlaz mokraće u toalet i izmokriti oko 50ml u neprekinutom
mlazu u sterilnu posudicu. Čvrsto zatvoriti posudicu poklopcem ne dotičući ga prstima
s unutrašnje strane.
- dostaviti u laboratorij unutar dva sata
- postupak uzimanja mokraće za mikoplazmu i ureaplazmu isti je, osim što je
potrebno uzeti prvi mlaz prve jutarnje mokraće.

- OBRISAK CERVIKSA, VAGINE, URETRE I UZORAK EJAKULATA

- obriske iz spolnomokraćnog sustava kod žena uzima ginekolog a kod
muškaraca urolog.
- set za klamidije i mikoplazme uz predočenje uputnice podiže se u
mikrobiološkom laboratoiju.
- uzorak ejakulata dostaviti u sterilnoj posudici najkasnije dva sata od uzimanja
( važno, jer u ejakulatu tražimo upalne stanice! )

7. KRV

UZORAK KRVI ZA SEROLOŠKU PRETRAGU: uzeti do 10ml krvi na tašte
bez anzikoagulansa. Može se dostaviti i serum.

UZORAK KRVI ZA PARAZITOLOŠKU PRETRAGU:

- za izradu preparata krvnog razmaza kapnuti kap iz jagodice prsta na rub čistog
predmetnog stakalca, drugim stakalcem pod kutom od 45 stupnjeva razvući kap
krvi u jednom potezu. Osušiti na zraku i poslati u laboratorij.
- za izradu preparata guste kapi potrebno je na sredinu predmetnog stakalca kapnuti
2-3 kapi krvi i vrhom drugog stakalca spijiti kapi u krug promjera 1,0cm.
Osušiti na zraku i poslati u laboratorij.
UZORAK KRVI ZA HEMOKULTURU

- treba uzeti venepunkcijom u trenutku porasta temperature te odmah ucjepiti
u tekuće hranilište ( aerobi, anaerobi ) i dostaviti odmah u laboratorij. Ako to
nije moguće ostaviti na sobnoj temperaturi i prvom zgodom dostaviti u laboratorij.

UZORAK LIKVORA UZIMA SE U BOLNIČKOJ USTANOVI
- za bakteriološku pretragu uzima se 1ml likvora i odmah dostavlja u sterilnoj posudici

UZORAK PLEURALNE, PERITONEJSKE I ZGLOBNE TEKUĆINE
- najmanje 1ml uzorka u sterilnoj epruveti odmah poslati u laboratorij

UZORAK ASPIRATA BRONHA
- treba poslati što veću količinu uzorka uz što manji sadržaj anestetika te što prije
Dostaviti u laboratorij

BRIS SPOJNICE OKA
- za svako oko koristiti poseban bris i dostaviti u laboratorij unutar dva sata ili 24h
ako je uzeto na transportnoj podlozi
- set za klamidiju se uzima uz predočenje uputnice u mikrobiološkom laboratoriju