4. listopada 2007. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Partneri u provođenju ovog programa su uz Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Hrvatski i županijski zavodi za javno zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, obiteljski liječnici, zdravstvene ustanove (u kojima kolonoskopske preglede provode specijalisti gastroenterolozi i kirurzi) i ljekarne.

Troškove slanja pozivnih pisama i kolonoskopskih pregleda snose Ministarstvo zdravstva i HZZO.

Ciljna skupina ovog programa su zdrave osobe oba spola u dobi 50-74 godine s uobičajenim rizikom za razvoj raka debelog crijeva.

Ciljevi ranog otkrivanja raka debelog crijeva su smanjiti smrtnost od ovog oblika raka za 15% u desetogodišnjem razdoblju od početka provedbe ovog nacionlnog programa uz ciklus pozivanja svake dvije godine, otkriti rak u najranijem stadiju bolesti kada se bolest lakše liječi te tako poboljšati kvalitetu života i preživljavanje oboljelih, postići visok obuhvat u programima probira (zadovoljavajući odaziv je 45%, a željeni 65% pozvanih na testiranje), osobama s pozitivnim testom na okultno (skriveno) krvarenje u stolici osigurati odgovarajuću dijagnostiku i liječenje, povećati svijesnost o ranim znakovima i simptomima bolesti.

Koordinacija i evaluacija programa

Na županijskoj razini koordincija i evaluacija ovog nacionalnog programa obavlja se u Zavodima za javno zdravstvo. Zavodi šalju pozivna pisma na kućne adrese ispitanika, pozivaju osobe koje su imale pozitivan nalaz skrivene krvi u stolici na kolonoskopiju, prikupljaju, evidentiraju, u posebnu informatičku aplikaciju unose podatke iz anketnih upitnika, nalaze testova na skriveno krvarenje, te evaluiraju kolonoskopske nalaze.

Na državnoj razini temeljem izvješća županijskih zavoda, Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvještava Ministarstvo zdravstva. U županijskim zavodima za javno zdravstvo i Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba otvorene su linije besplatnog telefona za dodatne obavjesti.

Odgovarajuće obavjesti bit će dostupne na web stranicama Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i na stranicama našeg Zavoda.

{aridoc engine="google" width="900" height="600"}http://zzjz-vsz.hr/pdf/nacionalni-program-ranog-otkrivanja-debelog-crijeva.pdf{/aridoc}