Svjetski dan borbe protiv raka obilježava se svake godine 4.veljače diljem svijeta s ciljem podizanja svijesti o prevenciji malignih bolesti, dijagnosticiranju i mogućnostima liječenja. Ovogodišnji Svjetski dan borbe protiv raka obilježava se pod sloganom „Close the care gap“ kojim se nastoji ukazati na nejednakost pristupu skrbi uzrokovanu mjestom stanovanja, etničkom pripadnošću, socioekonomskim statusom, dobi i ostalim obilježjima. Nejednakost u pristupu skrbi prisutan je gotovo svugdje, kako u zemljama s visokim, tako i u zemljama s niskim i srednjim dohotkom.

 Rak je jedan od vodećih globalnih javnozdravstvenih problema te predstavlja ogroman zdravstveni, ekonomski i društveni teret većini zemalja diljem svijeta. Prema procjenama iz globalne zdravstvene statistike o raku (GLOBOCAN 2020), broj novooboljelih od raka u 2020. u svijetu dosegao je 19,3 milijuna, dok je broj umrlih od raka porastao na 10 milijuna. U Hrvatskoj je 2019. godine dijagnosticirano preko 25 000 novih slučajeva raka, a od raka su umrle 13 344 osobe.

Na inicijativu Europske komisije nastao je Europski kodeks protiv raka (ECAC), a izradila ga je Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj ECAC-a je informirati ljude o tome što sve mogu poduzeti kako bi umanjili rizik obolijevanja od raka za sebe i svoje bližnje, a pridržavajući se „12 koraka za smanjenje rizika od raka“:

 1. Nemojte pušiti. Ne uživajte duhanske proizvode.
 2. Nemojte pušiti u svom domu i na radnom mjestu.
 3. Održavajte zdravu tjelesnu težinu.
 4. Budite tjelesno aktivni u svakodnevnom životu. Ograničite vrijeme koje provodite sjedeći.
 5. Hranite se zdravo.
 6. Ako konzumirate alkohol bilo koje vrste, budite umjereni. Nekonzumiranjem alkohola smanjuje se rizik od raka.
 7. Izbjegavajte prekomjerno izlaganje suncu, osobito djece. Upotrebljavajte zaštitu od sunca. Ne sunčajte se u solarijima.
 8. Poštujte zdravstvena i sigurnosna uputstva na radnom mjestu kako biste se zaštitili od tvari koje uzrokuju rak.
 9. Poduzmite mjere za smanjenje visokih razina radona u svojem domu.
 10. Za žene: dojenjem majka smanjuje svoj rizik nastanka raka. Ako možete, dojite svoje dijete. Hormonskom nadomjesnom terapijom povećava se rizik od određenih vrsta raka. Ograničite trajanje hormonske nadomjesne terapije.
 11. Uključite svoju djecu u program cijepljenja protiv hepatitisa B i humanog papiloma virusa.
 12. Sudjelujte u organiziranim programima za rano otkrivanje raka: debelog crijeva, dojke i vrata maternice.

Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije koordinira i sudjeluje u provođenju Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka. Nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke započeo je 2006. godine, a u tijeku je 7. ciklus pozivanja žena na mamografski pregled svake dvije godine. Programom su obuhvaćene žene od 50 do 69 godina starosti (rođene od 1952. do 1971. godine). Nacionalni program za rano otkrivanje raka debelog crijeva započeo je 2008. godine, a u tijeku je 5. ciklus pozivanja muškaraca i žena od 50 do 74 godina starosti (rođeni od 1947. do 1971. godine), kojima se nakon pristanka na kućnu adresu šalje test na skriveno krvarenje u stolici te se u slučaju pozitivnog nalaza obavlja kolonoskopija u OB Vinkovci i NMB Vukovar.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, trenutno je obustavljen zbog reorganizacijskih aktivnosti na nacionalnoj razini. U Hrvatskoj postoje dodatne aktivnosti za smanjenje rizika obolijevanja od raka pa se od školske godine 2015./2016. mogu dobrovoljno i besplatno cijepiti dječaci i djevojčice protiv HPV-a dok su u listopadu 2020. započele aktivnosti na provedbi Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća 2020. – 2024. Program uključuje osobe koje imaju 50-75 godina, koje su aktivni pušači ili su prestali pušiti unutar 15 godina prije probira uz pušački staž od minimalno 30 godina. Osobe se upućuju od strane liječnika opće/obiteljske medicine, a test probira je kompjuterizirana tomografija niske doze zračenja.

Budući da se trećina zloćudnih tumora može spriječiti odabirom zdravog načina življenja, a jedna trećina izliječiti ranim otkrivanjem i odgovarajućim liječenjem pozivamo sve žene i muškarce da brinu o svom zdravlju i odazovu se preventivnim  pregledima!